D1-2-3 trung tâm mua sắm Hoàng Gia, Trần Hưng Đạo, Tp. Cà Mau