176B Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3 ##### ĐT: 028.22242078