Đợt 02.09.20

-50%
 Đầm nhấn nơ ngực phối màu  Đầm nhấn nơ ngực phối màu
-50%
 Đầm trễ vai chéo ngực nút cài sau  Đầm trễ vai chéo ngực nút cài sau