Địa chỉ: L2-08 - Gold Coast Shopping Mall, 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang