Địa chỉ: 65 Thái Nguyên, P. Phước Tân, TP. Nha Trang