Địa chỉ: Tầng 3 - Giga mall, 240-242 Phạm Văn Đồng, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh