Địa chỉ: Tầng 1 - Aeon mall Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kì, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh