Vị trí: G36 - Tầng 1 - Aeon mall Bình Dương, Số 01 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Giao, Thị xã Thuận An, T. Bình Dương