Địa chỉ: Tầng 2 - Vạn Hạnh mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P. 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh