HÈ ĐIỆU ĐÀ

-15%
 Đầm 2 dây đính hạt gỗ Đầm 2 dây đính hạt gỗ

Đầm 2 dây đính hạt gỗ

420,750₫ 495,000₫

-15%
 Đầm midi tay liền xếp li cài kim hông Đầm midi tay liền xếp li cài kim hông
-15%
 Đầm in hoạ tiết xoắn ngực 2 dây Đầm in hoạ tiết xoắn ngực 2 dây
-15%
 Đầm 2 dây bảng to nhún cúp ngực Đầm 2 dây bảng to nhún cúp ngực
-15%
 Đầm voan xốp caro 2 lớp nút bọc Đầm voan xốp caro 2 lớp nút bọc
-15%
 Đầm sát nách cutout hoa vẽ tay Đầm sát nách cutout hoa vẽ tay
-15%
 Đầm midi sát nách cổ tim diễu cúp Đầm midi sát nách cổ tim diễu cúp
-15%
 Đầm 2 dây đính nơ ngực Đầm 2 dây đính nơ ngực

Đầm 2 dây đính nơ ngực

505,750₫ 595,000₫

-15%
 Đầm đắp chéo gấp li nhún ngực Đầm đắp chéo gấp li nhún ngực
-15%
 Đầm 2 dây phối sọc bất đối xứng Đầm 2 dây phối sọc bất đối xứng
-15%
 Đầm đắp chéo nhấn nút gài Đầm đắp chéo nhấn nút gài
-15%
 Đầm đắp 2 túi hoa vẽ tay Đầm đắp 2 túi hoa vẽ tay