NEW ITEM T8

-70%
 Đầm phối màu form rộng  Đầm phối màu form rộng

Đầm phối màu form rộng

178,500₫ 595,000₫

 Váy midi xếp li hợp  Váy midi xếp li hợp
 Đầm 2 dây kèm nịch  Đầm 2 dây kèm nịch
-70%
 Đầm sát nách bản thun  Đầm sát nách bản thun

Đầm sát nách bản thun

178,500₫ 595,000₫

-70%
 Đầm sát nách nẹp sơmi  Đầm sát nách nẹp sơmi

Đầm sát nách nẹp sơmi

136,500₫ 455,000₫

-70%
 Váy midi nút gỗ  Váy midi nút gỗ

Váy midi nút gỗ

127,500₫ 425,000₫

-70%
 Đầm midi cổ sơmi nhấn tay  Đầm midi cổ sơmi nhấn tay
 Áo sát nách cổ đỗ  Áo sát nách cổ đỗ
-70%
 Đầm bèo sát nách cột hông  Đầm bèo sát nách cột hông