FUN TO THE MAX - Online ngày 10-11/07/2019

-50%
 Áo cổ tròn rút dây tay lỡ  Áo cổ tròn rút dây tay lỡ
-50%
 Áo sơmi cổ lãnh tụ bèo tay nhỏ  Áo sơmi cổ lãnh tụ bèo tay nhỏ
-50%
 Quần short cơ bản nhấn nút baget  Quần short cơ bản nhấn nút baget
-50%
 Quần short lưng liền sọc cơ bản  Quần short lưng liền sọc cơ bản
-50%
 Quần short lửng ủi li đứng trên gối  Quần short lửng ủi li đứng trên gối
-50%
 Váy A nhấn ziczac bảng to  Váy A nhấn ziczac bảng to

Váy A nhấn ziczac bảng to

177,500₫ 355,000₫

-50%
 Váy sọc lưng liền đắp bèo nhỏ  Váy sọc lưng liền đắp bèo nhỏ
-50%
 Váy tùng A cắt xéo diễu lưng chỉ nổi  Váy tùng A cắt xéo diễu lưng chỉ nổi