Địa chỉ: 96 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh