Địa chỉ: 223 Lê Văn Sỹ, P. 13, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh