Khu Fashion Megastore, Số 1 Lê Thánh Tông, TP. Hải Phòng