Khu Fashion Megastore, 50 Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, Q. 9