Khu Fashion Megastore, 159-161 Xa Lộ Hà Nội, P. Thảo Điền, Q.2